Løypa

Løypa er 5000m (5km). Vi har målt den nøyaktig ved bruk av et profesjonelt målehjul. The event is located at: Nansenparken, Forneburingen, 1364 Fornebu. Løypa går i sin helhelt på permanente stier. Noen deler av løypa kan bli gjørmete, løv kan samles og det vil være søledammer etter regn. Avhengig av antall frivillige, vil vi ha vakter på viktige deler av løypa. Ellers setter vi opp skilter.

Vennligst husk at parkrun deler stiene med andre brukere. For å sørge for at eventet fortsetter uten problemer, ber vi om at du viker for andre brukere av parken. Dette kommer ikke til å virke negativt inn på tiden din, det kommer ikke til å stoppe deg fra å få en PB, og det vil gjøre det mulig for alle å fortsette å få glede av eventet.

Når det er mulig, ber vi om at du går, løper, sykler eller bruker offentlig transport for å komme deg til eventet. Hvis du må kjøre, er det fint om å du vurderer samkjøring for å redusere belastningen på miljøet og andre brukere av parken. Se opp for andre brukere av parken når du kommer og drar. Det kan være få parkeringsmuligheter, så prøv å komme tidlig.

Sikkerhet langs løypa

Nansenparken parkrun er et morsomt, gratis event som arrangeres av frivillige for alles glede. Vi ønsker å sørge for at eventet er så trygt som mulig, og vi ber derfor deltakerne, publikum og hjelperne om å passe på følgende:

 • Ta alltid hensyn til parken og andre brukere av parken.
 • Barn under 11 år må bli fulgt av en forelder, verge eller annen voksen, som skal være innenfor en armlengdes avstand fra barnet.
 • Vi ber om at du kommer til fots, med sykkel eller med offentlig transport, om mulig. Da vil parken merke mindre til eventet vårt, og du vil hjelpe planeten.
 • Vi hadde satt pris om du kunne tenke deg å hjelpe til en gang i blant – eventet kan kun fortsette med din hjelp – besøk siden om å hjelpe til for å finne ut mer.
 • Vær forsiktig i nærheten av veier og parkeringsplasser – noen kjøretøy beveger seg veldig fort. Pass på å holde deg et stykke unna bilene, og vær ekstra oppmerksom om du har med barn. Hvis du kjører til løpet, ber vi om at du kjører forsiktig, selv om du er sent ute!
 • Når du løper, må du være forsiktig på ujevnt underlag – uansett om det er på gress eller på asfalt. Se opp for syklister, andre løpere, fotgjengere, barn, hunder, ville dyr, dyr i parken, kjøretøy, parkvedlikehold, fallende grener, stolper og andre hindre rundt løypa.
 • Vennligst pass på at du er i form til å gå, jogge eller løpe 5km med oss.
 • Hvis du ser en løper som har alvorlige problemer, ber vi om at du stopper for å hjelpe dem og får tak i hjelp raskest mulig.
 • Hvis du ser på, hold deg unna løperne i løypa, og pass på barn og hunder om du har disse med deg.
 • Det er ikke lov å løpe med både barnevogn og hund.
 • Borreliose er en bakteriell infeksjon som spres til mennesker av infiserte flått. Du bør vurdere å beskytte deg selv ved å bruke insektmiddel når du besøker parkrun-eventer i områder med mye gress eller skog. Du finner flere opplysninger på https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/.
 • Du må gjerne delta med én hund som du holder i et kort, håndholdt bånd som ikke kan trekkes ut. Du kan lese mer i denne artikkelen på support-nettstedet angående deltakelse på parkrun med hunder.
 • Løpere med barnevogner er velkomne, men vennligst vis hensyn til andre rundt deg. Prøv også å starte et passende sted i feltet etter hvor fort du løper.

Vi håper at disse tipsene bidrar til at alle opplever Nansenparken parkrun som gøy og trygg.

Aldersgradering

Alle parkrun-eventer bruker aldersgradering, slik at utøverne kan sammenligne resultatene sine.

Aldersgradering sammenligner tiden din med verdensrekordtiden for kjønnet ditt og aldersklassen din for å finne frem til en score (prosenttall). Denne scoren lar deg sammenligne dine personlige prestasjoner med prestasjonene til andre, på tvers av alder og kjønn – jo høyere score, jo bedre prestasjon. Disse scorene kan sammenlignes på tvers av løpsdistanser, slik at du kan f.eks. sammenligne tiden fra et 5-km-løp med en maraton.

Du kan lese mer på denne Brukerstøtte nettsiden.

Løypekart

Beskrivelse av løypa / Course Description

Løypen er 3 runder i og rundt Nansenparken på Fornebu. Løypen er relativt flat og underlaget er asfalt. Møtepunktet er ved sydenden av Festplassen og dammen midt i Nansenparken.

The course is a 3 lap course in and around Nansenparken at Fornebu. The course is relatively flat and is run on asphalt paths. The meeting point is at the south end of Festplassen and the pond in the middle of the park.

Toalettmuligheter / Facilities

Det er et toalett på Festplassen i Nansenparken, nær møtepunktet.

There is a toilet at Festplassen in Nansenparken, close to the meeting point.

Startsted / Location of start

Møtepunktet er ved sydenden av Festplassen og dammen midt i Nansenparken.

The meeting point is at the south end of Festplassen and the pond in the middle of the park.

Hvordan komme seg dit med offentlig transport / Getting there by public transport

Nærmeste bussholdeplass er Fornebu Vest som kan nås med buss nummer 31 Fornebu. Buss nummer 31 Snarøya kan også brukes, men man må da gå av på IT Fornebu og følge veien til Fornebu S og følge instruksjonene derfra. For noen kan også holdeplassen Oksenøyveien langs E-18 være praktisk, men vær oppmerksom på at det er 1.6 km å gå fra denne holdeplassen til møtepunktet.

The nearest bus stop is Fornebu Vest which is reached using bus 31 Fornebu. Bus 31 Snarøya may also be used, but you will have to exit the bus at IT Fornebu and make your way to Fornebu S shopping center/Fornebu Vest bus stop and follow directions from there. Some visitors may the find the bus stop Oksenøyveien convenient, but please note that the walking distance from this bus stop to the meeting point is 1.6 km.

Å komme seg dit til fots / Getting there on foot

Nansenparken har en rekke gangveier som leder inn til midten av parken fra Forneburingen.

 • Fra Fornebu Vest bussholdeplass følger man Dagny Bergers vei opp til Forneburingen som man krysser og fortsetter inn i parken på gangstien. Der finner man møteplassen ved sydenden av Festplassen.
 • Fra gateparkeringen i Lomviveien krysser man Forneburingen og fortsetter inn i parken på venstre side av Storøya Skole. Når du kommer inn i parken og ser dammen vil du finne møtepunktet over broen til venstre.

Nansenparken has a number of footpaths leading into the centre of the park from Forneburingen.

 • From Fornebu Vest bus stop and Fornebu S shopping centre, make your way up Dagny Bergers vei to Forneburingen. Cross over Forneburingen and follow the footpath into the centre of Nansenparken where you will find the parkrun meeting point.
 • From the car park in Lomviveien, cross Forneburingen and make your way up the footpath to the left of Storøya School. When you see the pond you will also see the meeting point across the bridge to the left.

Komme seg dit med bil / Getting there by road

Følg GPS til Fornebu S eller Lomviveien. Parken er på Fornebu innenfor Forneburingen. Parkeringsplassen i Lomviveien er den nærmeste til møtepunktet.
Det er offentlig gateparkeing langs Lomviveien og parkeringshus i kjøpesenteret Fornebu S. Vennligst følg anvisninger på skiltene for retningslinjer og betaling.

Load the address to Fornebu S or Lomviveien in your sat nav. The park is at Fornebu enclosed by Forneburingen. The car park at Lomviveien is the closest to the meeting point.
There are roadside municipal parking spaces in Lomviveien and a carpark at Fornebu S shopping center. Please follow the signs for parking rules and payment.

Kaffe etter løpet / Post Run Coffee

Hver uke tar vi oss en kaffe etter parkrun på: Kaffebrenneriet at Fornebu S - bli med!

Every week we grab a post-parkrun coffee: Kaffebrenneriet at Fornebu S. Please come and join us!