Last parkrun of 2018 (#12) (Norwegian and english)

Her kommer rapporten fra den 12. Løvstien Parkrun, vår siste begivenhet i 2018. Midt i denne travle tiden på året var vi veldig glade for å ha 9 løpere med oss i Løvstien. Det var fine forhold og vi var igjen heldig å unngå regn her i Bergen!

Det var to deltagere, Hugo Olsen og Mike Los, som var med i Løvstien parkrun for første gang. Hugo hadde et imponerende løp og var førstemann over målstrekken. Vi håper vi skal få se han flere ganger i 2019. Mike, som pleier og vœre med på Poole Parkrun hjemme i Storbritannia, besøkte familie i Bergen i løpet av ferien og bestemte seg for å ta turen opp til Løvstien for å få med seg en Parkrun. Det var flott å møte Mike, og han er veldig velkommen tilbake neste gang han er i byen.

Blant våre vanlige løpere var det 4 nye personlige rekorder. Kristin Husby var vår raskeste kvinner og som tidligere nevnt var Hugo Olsen vår første mann i mål. Viktigst var den vennlige og positive atmosfæren som vi alltid har på Løvstien Parkrun.

Mange takk til frivillige som gjør det mulig, Morten Nygaard Åsnes, Helge Hagen, Ove Hansen, Arthur Lillefosse og Calum Leitch. En spesiell takk til Ove og Arthur som var frivillig for første gang. Begge er vanlige løpere på Løvstien parkrun, men bestemte seg for at det var på tide å ta sin tur som frivillig.

Endelig en liten påminnelse om å fortsette å spre ordet om Parkrun til familie og venner. Vi har allerede begynt å danne et fantastisk Parkrun-samfunn her på Løvstien, og vi håper virkelig det vil fortsette å vokse i 2019.

GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN!

**English**

Here is our report from the 12th Løvstien Parkrun, our final event of 2018. During this busy time of the year we were delighted to have 9 runners join us in Løvstien. Conditions were nice and we were again lucky to avoid the Bergen rain!
By Calum Leitch

Two of our runners, Hugo Olsen and Mike Los, joined us for their first parkrun at Løvstien. Hugo had an impressive run on his debut as our first finisher and we hope he will be returning to join us again in the new year. Mike, who is usually a regular at Poole Parkrun in the UK, was visiting family in Bergen over the holidays and decided to make the trip up to Løvstien to get his Parkrun fix. It was great to meet Mike and he is of course very welcome to join us again the next time he is in town.

Amongst our returning runners there were 4 new personal records. Kristin Husby was our fastest female finisher and as mentioned previously Hugo Olsen was our first finisher over all. Most importantly was the friendly and positive atmosphere that we have come to expect from Løvstien Parkrun.

Many thanks to volunteers who make the run possible, Morten Nygaard Åsnes, Helge Hagen, Ove Hansen, Arthur Lillefosse and Calum Leitch. A special thank you to Ove and Arthur who volunteered for their first time. Both are regular runners at Løvstien Parkrun but decided it was time to take their turn for volunteering.

Finally a little reminder to keep spreading the word about our event to family and friends. We have already started to form a fantastic parkrun community here at Løvstien and we really hope that will continue to grow in 2019.

HAPPY NEW YEAR EVERYONE!